Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2015

rejcziii
4398 134b
Reposted fromdusielecc dusielecc viaschattenreich schattenreich
rejcziii
2656 45c0
Reposted fromiamstrong iamstrong viaMezame Mezame
rejcziii
5949 0386 500
Czesław Miłosz
Reposted fromtutaj tutaj viapoezja poezja
7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

Reposted fromblutprinzessin blutprinzessin viaMezame Mezame

March 11 2015

rejcziii

Kura jest najlepszym przykładem, do czego doprowadza bliskie współżycie z ludźmi. Zatraciła zupełnie ptasią lekkość i wdzięk. Ogon sterczy nad wydatnym kuprem jak za duży kapelusz w złym guście: Jej rzadkie chwile uniesienia, kiedy staje na jednej nodze i zakleja okrągłe oczy błoniastymi powiekami, są wstrząsająco obrzydliwe. I w dodatku ta parodia śpiewu, poderżnięte suplikacje nad rzeczą niewypowiedzianie śmieszną: okrągłym, białym, umazanym jajkiem. Kura przypomina niektórych poetów.

— "Kura" Zbigniew Herbert
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viapannakies pannakies
rejcziii
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viapannakies pannakies

March 01 2015

rejcziii
5789 99d0 500

January 20 2015

rejcziii

January 11 2015

rejcziii

Kochali się i nie chcieli
Nic sobie wyznać najprościej,
I spoglądając wrogo
Oboje ginęli z miłości.

Rozstali się i już tylko
W snach się wiedzieli czasami.
Byli od dawna umarli
I nie spostrzegli się sami.

— Heinrich Heine
Reposted fromohwow ohwow viapoezja poezja
rejcziii
rejcziii
rejcziii
0760 afa9
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaMezame Mezame

December 17 2014

rejcziii
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viabudas budas

December 04 2014

rejcziii
5297 46e4
Reposted fromfelicka felicka viabzdurnik bzdurnik

November 25 2014

rejcziii
rejcziii
5529 c6e8
Reposted fromwariatka wariatka viaZamazanaKartka ZamazanaKartka

November 23 2014

rejcziii
7745 24cf 500

November 06 2014

rejcziii
3816 3528
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaszmay szmay
rejcziii
3271 1d83
Reposted bysuchy019 suchy019
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl